For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Toppbilete: Atle Helland

Reiseliv

Baroniet, Kjartan Pettersen9.JPG Reiseliv

Hovudoppgåvene i reiselivsarbeidet i Sunnhordland er:

 

  •  Marknadsføring og informasjon
  • Produktutviklingsprosjekt
  • Kontakt med kommunar, bedrifter og andreDet er utarbeidd ein eigen internettportal for reiselivet i regionen.

www.visitsunnhordland.no

 

Styringsgruppa 2021-2023

Leiar: Torstein Hatlevik, Haaheim Gaard

Vara: Patrick Madsen, Mandelhuset

 

Gunn Mette Kvist, Bekkjarvik Hamn

Vara: Stina Nordbak, Visit Austevoll

 

Jorunn Hernes, Kråko Utvikling

Vara: Lisa Instefjord Gilje, Engesund Visningssenter

 

Sonja Sandtorv, Stord Hotell

Vara: Rune Almås, Almaas Hotel

 

Ole Johan Valen, Valevåg Camping og hyttetun

Vara: Gunn Bente Håvardsholm, Ryvarden Kulturfyr

 

Hanne Jacobsen, Bømlo kulturhus 

Vara: Alf Helge Greaker, Bømlo kommune

 

Kristin Golf, Etne kommune

Vara: Siri Klokkerstuen 

 

Margit Lund-Mikkelson, Kvinnherad kommune

Vara: Karin Thauland, Kvinnherad kommune

 

Samarbeidsrådet sin representant: Gaute S. Epland, ordførar Stord kommune

Vara: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførar Etne kommune

 

NOKRE AV PROSJEKTA DET VERT ARBEIDD MED

Berekraftig reisemål

Arbeidet mot merket for Berekraftig reisemål starta opp i 2018. Merkeordninga Bærekraftig reisemål er eit verktøy for reisemål som ynskjer å arbeida langsiktig for ein meir berekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarleg styring og verdiskaping.  Dette er eit langsiktig arbeid som er implementert i heile handlingsplanen for 2019. Ein del av tiltaka vil gå over i 2020.  

 

Det er 15 destinasjonar i Norge som til no har fått merket Bærekraftig Reisemål, og reiselivet i Sunnhordland ønskjer å bli ein av dei neste. Fase 1 i prosjektet vart godkjent i juni 2019.  

 

Badekar

skal vera ei oppleving med, mat, historie, bading og eventuelt ei overnatting.

Ei gruppe med bedrifter har starta arbeidet med utvikling av tilbodet, og dette kan vidareutviklast til andre bedrifter som ikkje har vore med på initiativet. Oppstart vert 1 oktober 2019. 

Tiltaket er og knytt til kortreiste matopplevingar.

 

Det finst ei hamn

"Det finst ei hamn" er eit prosjekt direkte knytt til båtturisme. Etter gjennomgang av dei cirka 30 ulike båthamnene i Sunnhordland, ynskjer me å fremja desse til tilreisande og båtfolket i regionen. Ein "guide" for båtturistar kor ein kan ankra og bunkra, samt eit "djupdykk" i kva den aktuelle båthamna har for tilbod og kva som er unikt.  

 

Travel like the locals - turistopplevingar med offentleg transport

Travel like the locals, er ei løysing for å synleggjere kollektivtransporttilbodet for tilreisande på ein enkel måte. Ved å fylle opp tomme seter på eksisterande ruter for buss, båt og tog vil det gje positive ringverknadar til reiselivsnæringa.  

Travel like the locals-prosjektet vart gjeldande frå sommaren 2019. 

 

Bakgrunn for Travel Like The Locals

Det har i fleire år vore eit sterkt ønske frå reiselivsnæringa at kollektivtrafikken kan bli betre tilpassa og meir tilgjengeleg for tilreisande. Samstundes er det gode miljø- og klimamessige grunnar til at vi ønsker å få fleire bort frå eigen bil, og over på kollektive reiseformer. Eit aukande tal turistar ønsker også sjølve å sjå reisemålet «frå innsida» - dei ønsker å reise som dei lokale. 

Prosjektet løyser problemstillinga på ein enkel måte ved å nytte eksisterande ruter og gjere dei synlege, attraktive og lett å booke direkte. 

 

 

Medlemmer i visitsunnhordland

Det er innleia samarbeid mellom Samarbeidsrådet for Sunnhordland og bedriftene nedanfor med det føremål å etablera eit fellesskap av verksemder og kommunar gjennom VisitSunnhordland for utvikling og marknadsføring av reiselivsnæringa i regionen. Det vert arbeidd kontinuerleg med å få fleire bedrifter med i satsinga.
 

KOMMUNAR:

Austevoll kommune

Bømlo kommune

Etne kommune

Fitjar kommune

Kvinnherad kommune

Stord kommune

Sveio kommune

Tysnes kommune

 

NÆRINGA:

 

AUSTEVOLL:

Bekkjarvik Gjestgiveri

Bekkjarvik hamn

Austevoll Opplevingssenter

 

BØMLO:

Brandasund Kultur og Fritid

Bømlo Teater

Bømlo Kystferie

Bømlo Hotell

Baadehuset Museum

Brandasund gjestehamn - E. Johnsen og Sønner AS

Fjordtun AS - Bryggekanten

Goddosen Panorama AS

Kulleseidkanalen Gjestehamn

Langevåg Bygdatun

Stiftelsen Hummarparken

Gullvegen Gardstun

Moster Amfi

Gamleposten 5444

 

 

 

ETNE:

Etnemarknaden

Sæbøtunet bygdemusem/Sunnhordland Museum

Skånevik Fjordhotell

Åkrafjorden Oppleving

 

FITJAR:

Engesund Fiskeoppdrett og visningssenter

Fitjar Fjordhotell

Fitjar gjestehamn, Sjøsio gjestehavn

Kråko gjestetun

Kråko Utvikling AS

PS Bryggekafe / port Steingard gjestehamn

 

KVINNHERAD:

Baroniet Rosendal

Dønhaug Gjestegard

Fjordferie feriehus

Folgefonnsenteret

Folgefonni Breførarlag

Halsnøy Kloster / Sunnhordland Museum

Hardangerfjordekspressen, Rødne

Husnes Sentrum Hotell

Presthus Gård

Rabben Feriesenter AS

Rosendal Putballpark

Spar Sæbøvik

Sæbøvik hamn

Trygve Nes Hytteutleige

  

STORD:

Almaas Hotell

Amfi Stord

Fjellstova

Himmelhyttene AS

Leirvik Gjestehamn / Sagvåg gjestehamn / Huglo kaihandel og gjestehamn

MS Sunnhordland

Sponavik Camping

Stord Golfpark

Stord Hotell

Stord lufthamn 

Sunnhordland Museum

Tide Buss

Urt & Ugras

 

SVEIO:

Ryvarden Kulturfyr

Valevåg camping og hyttetun

Camp Ålfjorden AS

 

TYSNES

Bergen og Omland friluftsråd

Galleri Elisabeth G

Garden på Dalland

Haaheim Gaard

Laukhamar Fritid

Laukhamar rorbuer

Mandelhuset

Tysnesfest

Tysnes hytteutleige, båtutleige og fiskeguiding

 

 

ANDRE MEDLEMMER OG ANNONSØRAR:

Skyss

Discover Norway

 

Kontaktperson

Hilde Eide Helland 2.jpg
Hilde Eide Helland
Reiselivsansvarleg

Nyhende

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og ved å fortsette på nettstedet aksepterer du dette. Les vår personvernserklæring
Det er ok!