For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Toppbilete: Samarbeidsrådet

Regional utvikling

Møtearkiv toppbilde Regional utvikling

Samarbeidsrådet er ein sentral regional utviklingsaktør som skal driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål.

 

Vår visjon ”Saman for Sunnhordland – ei kraft for vekst og utvikling” skal synleggjera at kommunane står saman for at Sunnhordland skal vera ein sterk og framtidsretta region, som det skal vera interessant å arbeida, ta utdanning og busetja seg i.
utfordringar for sunnhordlandsregionen

For at Samarbeidsrådet skal nå sine mål – er det viktig å danna strategiske alliansar med naboregionane, Bergens-regionen, Hardanger-regionen og Haugalands-regionen.

 

Ei stor utfordring ligg i å utvikla ein region som ikkje er sårbar i høve til svingingar i næringsaktivitet og sysselsetjing. Ei anna utfordring er å sørgja for at behovet for ulik kompetanseheving og fornying av kompetanse innanfor den varierte næringsaktiviteten me har i Sunnhordland vert dekka.

 

Samarbeidsrådet vil også vera aktive for å ta del i det grøne og blå skiftet og nytta dette som eit føremon for utvikling av regionen.

 

 

Samarbeidsrådet som møteplass og drøftingsorgan

Det vil kontinuerleg dukka opp saker som krev felles drøfting og uttale eller handling frå regionrådet. Det kan vera spørsmål av felles interesse for heile regionen eller spørsmål som er viktig for den einskilde kommune, der ein kan ha nytte av å få regionen med seg.

 

Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal vera den ynskja samarbeidspartnaren for kommunane, fylkeskommunen, naboregionar og staten i deira arbeid for ei heilskapleg regional utvikling.

Kontaktperson

tora1.jpg
Tora Haslum Myklebust
Dagleg leiar

Våre prosjekt

Nyhende

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og ved å fortsette på nettstedet aksepterer du dette. Les vår personvernserklæring
Det er ok!