For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Toppbilete: Atle Helland

Kompetanse

Kompetanse.jpg Kompetanse

Næringsstrukturen i Sunnhordland er variert, og difor er det eit stort behov for ulik kompetanseheving og fornying av kompetanse på mange område.

 

Med auka internasjonalisering ser ein at dette behovet har auka og vil halda fram i åra som kjem, både innanfor landbasert industri, offshore, marin sektor, pleie og omsorg, privat og offentleg tenesteyting handel og offentleg forvaltning.
tilbod om vidareutdanning i regionen

 

Det er difor svært viktig at det vert lagt til rette for at mest mogleg av denne kompetansehevinga vert gitt i regionen gjennom eit godt tilrettelagt vidareutdanningstilbod.

 

Her er link til etter og vidareutdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktperson

NR_0.JPG
Gro Jensen Gjerde
Dagleg leiar

Våre prosjekt

Nyhende

Nettside fra Digitalbyrået Arego