For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Toppbilete: Toralv Brekke

Regionreform

Frå Varden på Gjøvåg. Magne Ove Kleppe.JPG

Regionreform

I fjor sommar inviterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fylkeskommunane og Oslo kommune til å innleia nabosamtaler, slik han også har gjort ovanfor kommunane. Fylka har frist 1. desember i år til å fatta vedtak om samanslåing, slik at nye folkevalgte regionar kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samstundes med kommunereforma.

 

 

 

 

 

 

 
Arbeidet mot ein vestlandsregion?

Eit samrøystes fylkesting i Hordaland har vedteke ei ramme for intensjonsavtale om ein framtidig storregion på Vestlandet. Forhandlingane om ei mogeleg samanslåing mellom Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane til ein Vestlandsregion er eit steg vidare.

 

Fylkestinget i oktober 2016 skal ta stilling til intensjonsplanen og eventuelt forslag om samanslåing skal skje på fylkestinget i desember.

 

Vidare prosess

  • Vedtak om samanslåing innan 1. desember 2016
  • Proposisjon om nye oppgåver og roller våren 2017
  • Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
  • Nye regionar og kommunar trer i kraft fra 1.1. 2020

Hordaland og Sogn og Fjordane har vedteke å slå seg saman frå 1.1.2020.

 

Uttale

Samarbeidsrådet har gitt uttale til intensjonsplanen som er utarbeidd for ein Vestlandsregion. Du kan lese den her.

Nyhende

Nettside fra Digitalbyrået Arego