For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Teknisk fagskule i Sunnhordland

shutterstock_133315133.jpg Teknisk fagskule i Sunnhordland

Sunnhordland har gjennom fleire tiår bygd opp ein industrikompetanse innan maritim verksemd og olje- og gass som vert etterspurd over heile verda.

 

Marknaden er globalisert, og ein opplever større konkurranse frå utlandet og auka prispress. Dette fører til ein markant endring i kompetansestrukturen i industrien.
rekrutteringsutfordringar

Overordna skjer det ein dreiing frå ein situasjon kor bygging har vore det sentrale og over mot ein situasjon kor ingeniørarbeidet vert dominerande. Dette gjer at bedriftene i regionen står ovanfor store utfordringar i høve til å rekruttera ingeniørar. Oppstart av eit toårig fagskuletilbod starta i november 2011 og Samarbeidsrådet har blant anna vore ansvarleg for å skaffa finansiering av tilbodet.

Prosjektet tilhøyrer:

Kontaktperson

NR_0.JPG
Gro Jensen Gjerde
Dagleg leiar

Nyhende

Nettside fra Digitalbyrået Arego