For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Omstillingsalliansen - saman for framtidig konkurransekraft

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i regionråda, og som skal involvera næringsutviklingsselskap, forskings aktørar og bedrifter frå regionane Nordhordland, Region Vest, Sunnhordland, Hardanger og Bergen.

 

Det vert lagt opp til tre konkrete delprosjekt:

 

 • Framtidas konkurransefortrinn for regionen
 • Grønne moglegheiter for regionen
 • Marknadssamarbeid som konkurransefortrinn

 

Det skal i prosjektet utarbeidast:

  • Tiltaksplan med en felles industriell agenda og eit reiskap som skal styrka regionane kvar for seg og i felleskap.
  • Skal også nyttast som strategisk innspel til regjeringa si komande industrimelding.

 
Kva er omstillingsalliansen?

 

  • Ein samarbeidsallianse beståande av regionråda i Sunnhordland, Nordhordland, Region Vest, Hardanger og Bergen
  • Alliansen skal utføra prosjektet "Regionalt veikart for industriutvikling"
  • Prosjektet skal utførast i tett samarbeid med bedrifter frå regionane, næringsutviklingsaktørar, forskningsaktørar og Hordaland fylke
   • Framtidig næringsutvikling og den strukturelle omstillinga vil i større grad føresetja aktiv bidrag, samarbeid, koordinering og handling fra aktører i politikk, næring og FoU 

     

    Kva skal gjerast?

     Det vert lagt opp til tre konkrete delprosjekt:

     

     • Framtidas konkurransefortrinn for regionen
     • Grønne moglegheiter for regionen
     • Marknadssamarbeid som konkurransefortrinn

    Framtidas konkurransefortrinn for regionen

    • Korleis utviklar me som region ein strategisk kompetansemiks som er framtidsretta, etterspurt og konkurransedyktig?
    • Kva kompetanseområde er regionane i Sunnhordland, Nordhordland, Region Vest, Hardanger og Bergen, kvar for seg og i fellesskap sterke på?
    • Kva tiltak bør aktørane setja i gang for å utnytta regionen sitt potensiale? Føresetnaden for at Hordaland skal kunna lukkast med omstilling er å ivareta følgende perspektiv:
    • Regionalt perspektiv: Politisk engasjement og handlekraft er ein føresetnad for omstilling
    • Bedrifts perspektiv:  Bedriftene skaper verdiar for seg sjølv og samfunnet
    • FoU-og undervisnings perkspektiv: Hordaland treng meir FoU som kan nyttast i næringa med et regionalt strategisk perspektiv
    • Næringsutviklingsperperspektiv:  Framtidig næringsutvikling og den strukturelle omstillinga vil i større grad føresetja aktiv bidrag, samarbeid, koordinering og handling fra aktører i politikk, næring og FoU.

 

 

Kontaktperson

NR_0.JPG
Gro Jensen Gjerde
Dagleg leiar

Nyhende

Nettside fra Digitalbyrået Arego
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og ved å fortsette på nettstedet aksepterer du dette. Les vår personvernserklæring
Det er ok!