For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foto: Bjørn Østrem

Velkomen!

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
64578 Innbyggarar
2 860 KM² Samla areal
50% Fjellområder over 300 moh
8 Kommunar

Våre prosjekt

Me er framoverlente!

front.article.picture.png

Samarbeidsrådet er ein sentral regional utviklingsaktør som skal driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål.

 

Vår visjon "Me er framoverlente" skal synleggjera at Sunnhordland er ein sterk og framtidsretta region, som det er interessant å arbeida, ta utdanning og busetja seg i.

Foto: Ranveig M. Nesse

Nyhende

 • 14 juni
  2016

  Kongeparet skal få servert mat frå Sunnhordland

  I høve Kongeparet si markering som regent i 25 år er alle regionane i Hordaland invitert til å ha eigen standplass på hagefesten på Gamlehaugen 25. juni. Her skal det serverast mat frå alle regionane. 

   

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland v/Matfatet Sunnhordland har fått utfordringa med å sette saman menyen frå vår region. 

 • 13 juni
  2016

  Samarbeidsrådet kritisk til skulebruksplan for Hordaland

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland skriv i sin uttale til skulebruksplan for Hordaland at ein har  forståing for at Hordaland fylkeskommune vurderer skule – og tilbodsstrukturen med jamne mellomrom, både ut frå økonomiske og skulefaglege perspektiv  og vurderingar. Samarbeidsrådet meiner likevel at planen legg for stor vekt på sentralisering og har ikkje noko med om verdien av ein desentralisert skulestruktur.

 • 23 mai
  2016

  Uttale til NTP

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gitt uttale til grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan. Dei viktigaste prosjekta for Sunnhordland er E39, E134 med arm til Bergen og fiskerihamn på Bømlo.

Nettside fra Digitalbyrået Arego